Medlemsblad nr 2 2020

Medlemsblad nr 2, 2020 som PDF eller Word

Innehåll

 • LEDARE: Hur gör vi nu och vad säger man i framtiden om det vi gjorde eller inte gjorde?
 • ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM: Uppskjutet till 25 september
 • Höstens första seminarium kl 10-12: Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid
 • Årsmötet kl. 13.30 till ca kl. 14.30
 • NYHET: Bertil Allard till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad
 • LIVSBERÄTTELSE: Liv som räddas ska också levas av Bengt Stenström
 • REMISS: Betänkandet Sveriges muséum om Förintelsen (SOU 21:2020)
 • BLOGG: Birgitta Andersson: Instängd – erfarenheter från en pandemi. Rättelse: text hämtad från FQ-bloggen.
 • PANDEMI: Spanska sjukan – en gammal pandemi
 • IN MEMORIAM: Ken Stuckey 1938 – 2020
 • BOK: Hans Hallerfors: Barnen på Sagåsen, en av landets största institutioner för barn med utvecklingsstörning
 • REDAKTION
 • FAKTA HHF