Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad 4 2018 Ur innehållet:

  • Ordföranden har ordet
  • Minnesseminarium över Barbro Carlsson
  • HHF i Almedalen
  • Ny bok av Claes G Olsson
  • Film: Från idiot till medborgare
  • Dansk bok om att bo på institution
  • Har du betalt medlemsavgiften
  • Råd om arkivering