Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 3, 2018

Ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • Årsmötet 2018
  • Nya i styrelsen
  • Välbesökt seminarium om kulturarv
  • Anna Wallsten: Synskadades museum
  • Nya Böcker
  • Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
  • Rulla cigarett – ett arbete för 1920-talets kvinnor
Bokomslag Gamla synsätt spökar än