Minnesseminarium för Barbro Carlsson torsdagen den 1 november 2018

Ett samarbete mellan S-föreningen Funktionshinder och Jämlikhet, FoJ och HandikappHistoriska Föreningen, HHF)

Förmiddagens tema Visioner om välfärd

Välkommen: Fredrik Canerstam, ordförande FoJ och Jan-Peter Strömgren, ordförande HHF

Samtalsledare f.d. socialminister Ingela Thalén

Birgitta Andersson, Vän till Barbro och styrelseledamot i FoJ

Professor Joakim Palme, Statsvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet

Margareta Persson, Författare till boken Gamla synsätt spökar än

Malena Sjöberg, författare till Boken Bana väg

Christine Bylund, Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Eftermiddagens tema Utbildning i utveckling

Jan-Peter Strömgren, ordförande HHF

Christer Degsell, styrelseledamot HHF

Greger Bååth, f.d. GD för SPSM

Gunnel Sträng, f.d. intressepolitisk sekreterare på SDR

Rasmus Isaksson, DHR

Mattias Lundekvam, HRF