Medlemsblad nr 4 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Medlemsblad nr 4 2017 har nu utkommit med fjorton sidor intressant läsning och information.

HHF fyller 30 år

HandikappHistoriska Föreningen firar sitt 30-årsjubileum den 2 december på Ersta konferens i Stockholm.

Två seminarier kommer att hållas till minne av de bortgångna personer som haft stor betydelse för tillkomsten av HHF och dess omfattande verksamhet; Bengt Lindqvist och Karl Grunewald. Dessutom bjuds på tal, och i priset ingår morgonkaffe med smörgås, lunch och eftermiddags­kaffe.

Se program genom att klicka här >