Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 4, 2017 – ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • Inbjudan 30-årsjubileum
  • HandikappHistoriska Föreningen i Almedalen
  • Lästips
  • Julia Kinberg von Sneidern
    – läkare och landshövdingska
  • Ett år av samarbete i förändring