Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte 2017

21 april 2017. HHF:s årsmöte och seminarium äger rum den 21 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

 

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april.

Dagen bjuder på föredrag om funktionshinderhistoria och olika normer samt dialogvisningar av utställningarna Magasinet och Playground, utifrån dagens tema.

Träffa bland andra Claes G Olsson, fil dok i etnologi och tidigare verksam vid Umeå Universitet, som kommer att tala utifrån hur personer har kategoriserats som funktionshindrade under perioden 1700 – 1900 och deras levnadsförhållanden.

Datum: 7 april kl. 10.00 – 16.00
Plats: Etnografiska museet, sal Hjalmar Stolpe
Kostnad:Temadagen är kostnadsfri, dock debiteras utebliven närvaro med 300:-. Lunch ingår.

Anmäl dig här senast 3 april

Program kommer snart

Seminariedagen arrangeras av Nätverket FOKUS, Riksutställningar, HandikappHistoriska Föreningen och Statens museer för Världskultur.

Kontaktperson
Eva Lundqvist, projektledare på Riksutställningar.
E-post: eva.lundqvist@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 06

 

Unik samling till Sörmlands museum

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar enligt ett pressmeddelande  från museet den 28 februari 2017.

Det är Karl Grunewalds familj som har beslutat att skänka samlingen till Sörmlands museum eftersom museet arbetar med funktionshinderperspektivet.

Läs pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/soermlands-museum/pressreleases/unik-samling-funktionshinderhistoria-skaenks-till-soermlands-museums-samlingar-1831603