EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till ett samtal om EU:s funktionshinderpolitik igår och idag

  • Hur arbetar EU?
  • Vad finns för olika organ som har till uppgift att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning?
  • Hur har Sveriges politik påverkats, t ex på tillgänglighetsområdet?
  • Hur driver Sverige funktionshinderfrågor i EU?
  • Vilka risker finns för att funktionshinderfrågorna sätts tillbaka?

Tid: Fredagen den 15 april 2016 kl 13.00 – 15.00
Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Samtalet förs mellan Malin Ekman Aldén som är ämnesråd på Socialdepartementet, tidigare generalsekreterare i SHIA (nuvarande My Right) och Ingemar Färm som är ordförande i Migränförbundet, tidigare ordförande i Handikappförbunden och Svenska Europarörelsen.

Samtalsledare är Tiina Nummi Södergren som är ordförande för My Right och ledamot i HHF:s styrelse

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.

Medlemsblad nr 1 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Syftet men Medlemsbladet är att förse medlemmarna med information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter inom HHF:s område samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. Till det medverkar såväl gästskribenter som styrelseledamöter.
I redaktionen finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Karlberg svarar för LL-versionen.


 

Medlemsblad nr 1 – kort om innehållet

Årets första Medlemsblad inleds av ordförande Birgitta Andersson. Hon betonar att kunskap behövs för att kunna analysera människosynen i dagens politiska debatt. Men den saknas.

Så följer information om årsmöte 2016 och om två seminarier som anordnas av HHF i vår: ”Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning” den 5 mars 2016 och ”EU och funktionshinderpolitiken” den 15 april 2016, båda på ABF i Stockholm.

Vi uppmärksammar att De blindas bokfond firar 100-årsjubileum och informerar om dess arbete.
I artikeln ”En dag för alla hos handikappförbunden” rapporteras från ett heldagsseminarium som anordnats av HSO på den Internationella funktionshinderdagen den 3 december 2015.

Sedan ett år tillbaka har Socialstyrelsen och Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, arbetat med att ta fram ett behovsbedömnings-instrument för personlig assistans. Det instrumentet är en grov kränkning och hör hemma i papperskorgen anser referensgruppen. (pressmeddelande från handikappförbunden)

Slutligen ny litteratur av Mats Ahlsén och Bo Andersson samt tips om en ny blogg.

 

 

Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte

15 april 2016. HHF:s årsmöte äger rum den 15 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm