Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet den 17 april på ABF-huset i Stockholm var välbesökt  och Hanna Seilitz, förbundsordförande SDR, valdes till  mötesordförande. Inga stora förändringar vare sig diskuterades eller beslutades. Styrelsens förslag att av kostnadsskäl fortsättningsvis inte ge ut någon medlemsbok väckte inga protester och förslaget godkändes.

Styrelsen informerade om två planerade konferenser/seminarier under hösten, ett om religion och ett om sexualitet samt ett seminarium i början av 2016 om företeelser och händelser kring förintelsen.

Nyvalda i styrelsen blev Annika Berg, forskare vid Historiska Institutionen vid Stockholms Universitet samt Lars Hagström, ordförande i FÖR, Föreningen för delaktighet och jämlikhet och tidigare ledamot i DHR:s förbundsstyrelse. Sonja Calais van Stokkom och Stig Larsson hade båda avsagt sig omval.

Omvalda styrelseledamöter blev Birgitta Andersson, ordförande ett år samt för  en period av två år AnnCharlotte Carlberg, Britta Andersson, Barbro Carlsson, Claes G. Olsson och Gunilla Stenberg Stuckey. Samtliga val skedde i enlighet med valberedningens förslag.

Till valberedning valdes Karin Westlund (sammankallande),  Bengt Lindqvist, Sonja van Stokkom och Viviann Emanuelsson, alltså en utökning med en person.

 

Medlemsblad 2 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 2 2015 – kort om innehållet

Medlemsblad 2/2015 inleds med Ordförande har ordet följt av nyheten att European Research Council, ERC, har tilldelat ett forskarlag vid Umeå universitet 19 miljoner kronor till handikapphistorisk forskning. Vidare en rapport från aktuell verksamhet i projektet FOKUS, Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning och Samverkan.

AnnCharlotte Carlberg skriver om en ceremoni i Stora synagogan i Stockholm till minne av Förintelsens offer. Under rubriken Hirschdagen den 15 mars glömmer man inte berättar en tidigare elev på Tomtebodaskolan om Axel Hirsch, vem han var och om hans stöd till Tomteboda blindinstitut. På det följer mer om Hirschdagen och hur den firades förr och år 2015.

Tre nya böcker anmäls; Omsorgsrevolutionen av Karl Grunewald, De användbara av Mattias Hagberg och Återblickar – Mer än 40 år av svensk synhistoria av Örjan Bäckman, Kerstin Fellenius och Krister Inde.

Avslutningsvis, under Reflexioner, skildrar Tiina Nummi Södergren utvecklingen i Tanzania när det gäller synen på personer med albinism och kampen för deras lika rättigheter med andra människor.