Förra året firade HHF sina 30 år som förening. För att uppmärksamma det ordnade vi ett seminarium på Ersta konferens i Stockholm. Utöver HHF som sådant lyfte vi fram två centrala personer i vår historia nämligen Bengt Lindqvist och Karl Grunewald. Båda som har gått bort relativt nyligen. En av föredragshållarna var Barbro Carlsson mångårig medlem och styrelseledamot i HHF. Hon berättade då om sitt samarbete med Bengt Lindqvist inom dåvarande HCK (idag Funktionsrätt Sverige) och inom HHF. Bengt var under många år HHF:s ordförande. I HCK efterträdde Barbro Bengt på posten som ordförande.

Barbro gick själv bort i början på 2018 vilket vi meddelat i såväl Medlemsbladet som på hemsidan. HHF ordnade med anledning av hennes bortgång tillsammans med FoJ, S-föreningen Funktionshinder och Jämlikhet, ett minnesseminarium den 1 november på ABF i Stockholm. Mer om detta på annan plats i Medlemsbladet. Seminariet visade bland annat hur viktig en enskild person kan vara för utvecklingen av samhället. Samtidigt visar seminariet vilket stort behov det finns av att vi kan bevara och analysera historien inte bara i närtid utan också över tid. Vi behöver mer och bredare forskning på många områden. Det innebär också att vi och våra frågor måste få en naturlig och rimlig plats i samhällets
satsningar på kulturarvsfrågor vilket jag inte anser vi får idag.

Vi måste få till en förändring mot idag så att vårat intresseområde får fasta resurser och inte enbart är hänvisad till att söka medel på olika ställen. Hittills genomförda större aktiviteter har finansierats med medel från Arvsfonden. Eftersom HHF inte har eget kansli eller andra fasta resurser är vi beroende av samverkan med mer etablerade verksamheter som myndigheten för delaktighet (MFD), museer, funktionshinderorganisationer, studieförbund och andra. Det kan innebära en stark begränsning i vilka områden som blir föremål för åtgärder.

Under 2019 ska vi i HHF göra uppvaktningar hos berörda och se om vi kan få till någon form av mer stabila resurser för vårt och andras arbete med våra kulturarvsfrågor. Vi kommer parallellt med det att söka pengar för ett projekt nämligen framtagandet av ett brett utbildningsmaterial. Vi kommer också som brukligt att ordna seminarium på våren i anslutning till årsmötet och ett på hösten.

Med dessa ord vill jag och hela styrelsen tacka för det gångna året samt önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Jan-Peter Strömgren, Ordförande HHF
Stockholm november 2018