Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 5, 2017 – ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • HandikappHistoriska Föreningens 30-årsjubileum
  • HHF:s årsmöte 2018
  • Valberedningen har ordet
  • En varm kram i kylan
  • (O)Möjligheternas landsbygd?