Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 1, 2018 – ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • HHF:s årsmöte 2018
  • Eva Björk till minne
  • Bildning för alla – pionjärinsatser inom pedagogiken för funktionshindrade
  • Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi