Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 2, 2018 – ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • HHF:s årsmöte med efterföljande seminarium
  • Barbro Carlsson till minne
  • Gert Bodström och Norrbackainstitutet
  • Gerda Meyerson – en initiativtagare