Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

Medlemsblad nr 3, 2017 – ur innehållet

  • Ordförande har ordet
  • HHF:s årsmöte 2017
  • Nya i styrelsen
  • Funktionsnedsättningar och levnadsvillkor under 1800-talet
  • Ny bok om Hjälpmedelsinstitutets historia
  • De blindas dag genom tiderna
  • Oförglömliga möten
  • Arvsfondsmedel till Dövas kulturarv