Bengt Lindqvist till minne

Det är med stor sorg och saknad som vi fick beskedet att Bengt Lindqvist, mångårig ordförande för HandikappHistoriska Föreningen och Hedersmedlem, avled den 3 december 2016. Beskedet var inte oväntat eftersom Bengt varit sjuk en längre tid. Ändå känns tomrummet påtagligt eftersom Bengt varit en så central person inom funktionshinderrörelsen ända sedan 1970-talet. Han var ordförande för De Blindas Förening sedermera Synskadades Riksförbund samt ordförande för Handikappförbundens Centralkommitté (HCK). Dessutom var Bengt också 1985-1991 biträdande Socialminister med ansvar för familj- och handikappfrågor. Bengt blev också en internationell storhet som bl.a. FN:s första rapportör gällande FN:s standardregler. FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning blev ett av resultaten av Bengts långa livsgärning.

Trots sina många viktiga uppdrag, nationellt och internationellt, tog Bengt Lindqvist även på sig uppgiften att vara HandikappHistoriska Föreningens ordförande under åren 1992 – 2012. Det blev av stor betydelse för föreningen och ledde fram till viktiga projekt med stöd från Arvsfonden. Vi ska föra HHF vidare i den anda som präglade Bengts politiska insatser, nämligen uppfattningen om alla människors lika värde.

Bengt förstod vikten av historiska kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Han kände väl till samhällets brister och det gemensamma ansvaret för att förbättra de sociala förhållandena för medborgarna. Som ordförande i Synskadades Riksförbund var han väl insatt i den kamp som organisationen fört sedan starten 1889 och de små och stora framsteg som blev resultatet.  Vill man veta mer om Bengt kan man läsa hans memoarbok ”Blindstyre” från 2012.

Bengt Lindqvist föddes i Helsingborg 1936 och hans röst med den Skånska värmen i tonen blev aldrig skarp och hotande. Han var en trygg ledare för styrelsen och föreningen. Platserna för styrelsemötena följde Bengts olika roller i samhället och ägde rum på SRF:s styrelserum, på Hjälpmedelsinstitutet, i riksdagshuset under tiden som riksdagsledamot eller på hans kontor som FN:s speciella rapportör i handikappfrågor.

Styrelsen för HHF