HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Läs mer om HandikappHistoriska Föreningen >

Bengt Lindqvist till minne

HHF:s tidigare ordförande Bengt Lindqvist avled den 3 december 2016.
Bild på tomma röda stolar

Seminarium Från välgörenhet till välfärd

16 december 2016 kl. 13.30-16.00. Seminarium på temat Från välgörenhet till välfärd.

Skrivelse till Kulturdepartementet

2016-09-10 HHF skriver till Kulturdepartementet om kulturarvet

HHF i Almedalen

3 juli 2016 kl 10.30-11.30. Ett samtal på temat Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vid HHF:s årsmöte. Han efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval.

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen utifrån ett historiskt perspektiv.  Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Läs mer >