HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Läs mer om HandikappHistoriska Föreningen >

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

Seminarium om tillgänglighet den 7 april 2017.

Unik samling till Sörmlands museum

Unik samling funktionshinderhistoria skänkt till Sörmlands museum

Medlemsblad nr 1 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Medlemsblad nr 1 2017 har nu utkommit med tolv sidor intressant läsning och information.

Bengt Lindqvist till minne

HHF:s tidigare ordförande Bengt Lindqvist avled den 3 december 2016.
Bild på tomma röda stolar

Seminarium Från välgörenhet till välfärd

16 december 2016 kl. 13.30-16.00. Seminarium på temat Från välgörenhet till välfärd.

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen utifrån ett historiskt perspektiv.  Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Läs mer >