HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Läs mer om HandikappHistoriska Föreningen >

Skrivelse till Kulturdepartementet

2016-09-10 HHF skriver till Kulturdepartementet om kulturarvet

HHF i Almedalen

3 juli 2016 kl 10.30-11.30. Ett samtal på temat Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vid HHF:s årsmöte. Han efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval.

EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

15 april 2016. Seminarium på temat EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige.
Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte

15 april 2016. HHF:s årsmöte äger rum den 15 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen utifrån ett historiskt perspektiv.  Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Läs mer >