Välkommen till Handikapphistoriska föreningen!

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen utifrån ett historiskt perspektiv. Dessutom vill vi:

  • Verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följa den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordnaa seminarier och konferenser.
  • Bevaka böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ge ut ett medlemsblad fem gånger per år.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem. Bli medlem >

Bokomslag Rullstolsfantomen

Medlemsblad nr 3 år 2020

Medlemsblad 3/2020 finns som Wordfil och PDF . INNEHÅLL …

Medlemsblad nr 2 2020

Medlemsblad nr 2, 2020 som PDF eller Word Innehåll LEDARE:…

Medlemsblad nr 1 mars 2020

Läs medlemsbladet som PDF 1/2020 eller Word 1/2020. Här på…

Arkivering – hur gör man?

Arkivering - hur gör man? En guide (PDF) av Lilian Ebadi Li…
Majgull Axelsson

Öppet seminarium 24 april kl 10-12

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SEMINARIUM OBS! INSTÄLLT återkommer…

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.

Läs mer om HandikappHistoriska Föreningen >