Välkommen till Handikapphistoriska föreningen!

Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HandikappHistoriska Föreningen vill sprida den kunskapen. Dessutom vill vi:

  • Verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följa den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordna seminarier och konferenser.
  • Bevaka böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ge ut medlemsblad.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Du eller din organisation kan stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

Nyhetsflöde

Crip Camp

Filmtips: Crip Camp – A Disability Revolution

Netflix: Amerikansk, prisbelönad dokumentärfilm från 2020…
Storfamiljen Grünewald

Elsa Grünewald – inte bara Isaacs syster

På landet psykiatriska sjukhuset har många framstående konstnärer…
En bild på en datorskärm med flera tecknade personer i möte.

Inspelning av seminariet ” Sprickor i fasaden” från 23 april 2021

Inspelning  Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer…
Medlemsblad nr 2 2021 som Wordfil eller PDF Innehåll Ledare:…
Majgull Axelsson

Öppet seminarium 23 april 2021

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SEMINARIUM Sprickor i fasaden - samhällets…

Bli medlem och stöd föreningens verksamhet

HandikappHistoriska Föreningen bildades 1987 och består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.