Minnesseminarium för Barbro Carlsson torsdagen den 1 november 2018

Ett samarbete mellan S-föreningen Funktionshinder och Jämlikhet, FoJ och HandikappHistoriska Föreningen, HHF)

Lokal: Sandlersalen, ABF huset Sveavägen 41, Stockholm. Lunch kan köpas i någon av de två restaurangerna i huset.

Anmälan via denna länk

Program

09.00 – 09.10 Välkomnande till dagens seminarium: Fredrik Canerstam, ordförande FoJ och Jan-Peter Strömgren, ordförande HHF

Förmiddagens tema Visioner om välfärd: Samtalsledare f.d. socialminister Ingela Thalén

09.10 – 09.30 Nedslag i Barbros politiska tankegångar genom åren: Birgitta Andersson, Vän till Barbro och styrelseledamot i FoJ

09.30 – 10.30 Välfärdsutveckling och hot om avveckling: Professor Joakim Palme, Statsvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet

10.30 – 10.45 Kaffepaus

10.45 – 11.05 Vad lär vi oss av erfarenheten: Margareta Persson, Författare till boken Gamla synsätt spökar än

11.05 – 11.30 Bana väg. Reflektioner från intervjuer med Barbro: Malena Sjöberg, författare till Boken Bana väg

11.30 – 12.00 Nothing about us without us. Forskning och Framtid: Christine Bylund, Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

12.00 – 12.20 Samtal och Sammanfattning: Ingela Thalén

12.20 – 13.15 Lunch

Eftermiddagens tema Utbildning i utveckling

13.15 – 13.25 ​Barbro Carlsson och HHF: Jan-Peter Strömgren, ordförande HHF

13.25 – 14.00​ Från Per Aron Borg till kommunaliseringen – Skolans förhållningssätt till barn med olika funktionsnedsättningar 1807-1991: Christer Degsell, styrelseledamot HHF

14.10 – 14.30​Handikapp -funktionsnedsättning -funktionsvariation, vad har den synvändan inneburit för elever i skolan? Greger Bååth, f.d. GD för SPSM

14.30 – 14.50​Paus

15.00 – 15.30​Barbro Carlsson och dövrörelsen: Tolkutbildning, Västanviks folkhögskola och Kruthmedaljen, föreläsare meddelas senare

15.30 – 16.00​Hur ser framtidens skola ut? Synpunkter från förbundsordförande Rasmus Isaksson, DHR och Mattias Lundekvam, HRF.

16.00 – 16 15 ​Avslutning