Medlemsanmälan enskild

Vid frågor kontakta Diana Chafik.

OBS Vänta med inbetalningen av medlemsavgift tills du blivit registrerad som medlem och fått ett mejl, telefonsamtal eller brev med medlemsnummer och övrig information. Alla medlemsuppgifter databehandlas för att vi på enklaste sätt ska kunna hålla ett aktuellt medlemsregister, kunna nå medlemmarna med snabb och aktuell information, kalla till möten mm. När du klickar på knappen ”Fortsätt”  har du godkänt att dina medlemsuppgifter får databehandlas.