HHFlogo_1_hojd_100.jpgHHFlogo_1_hojd_100.jpghhflogga_700_bredd

Barn på institution
Perspektiv – Reflektion – Framtid

Under 1900-talet växte ett stort antal barn med någon funktions-nedsättning upp på olika institutioner i landet. Under lång tid var de skilda från sina föräldrar och anhöriga och beroende av personalens välvilja, regler, krav på anpassning och lydnad. Fortfarande kan många berätta om vad det inneburit för dem att växa upp på en institution. Den personliga erfarenheten och kunskapen kommer att belysas och diskuteras under seminariet, en del av vårt gemensamma kulturarv. Bl a kommer tanken om en vitbok som beskriver förhållandena att diskuteras.

Seminariet äger rum tisdagen den 20 maj 2014 Kl. 13.00 – 16.00
på ABF-huset. Sveavägen 41 i Stockholm

Program
13.00 – 13.15     Inledning. Birgitta Andersson, ordförande HHF

13.15 – 14.00     Karin Westlund berättar om minnen från åren på
Eugeniahemmet utifrån sin bok Ho klarer sej allti

14.00 -14.30      Inga-Maj Juhlin var kurator på Eugeniahemmet under
1960-talet och arbetade för neurosedynbarnen och
deras föräldrar

14.30 – 15.00     Kaffepaus

15.00 – 16.00     Paneldiskussion med historikern Kristina Engvall,
författarna mfl. Samtalsledare Birgitta Andersson
16.00                   Avslutning

Välkommen att lyssna och dela med dig av dina erfarenheter.
Seminariet är gratis! Hörslinga finns! Kom gärna doftfri!

Seminariet arrangeras av HandikappHistoriska Föreningen i samarbete med
ABF Stockholm