Nätverket FOKUS

Projektet FOKUS avslutades 30 november 2015. Efter projektets slut utgör de 20 deltagarna i utbildningen stommen i ett nätverk som ska verka för att uppmärksamma och främja funktionshinderperspektivet i museernas hela verksamhet. Genom erfarenhet och kunskapsutbyte vill nätverket stödja alla som vill arbeta och verka för frågor som rör funk­tions­­variationer och funktionshinder. Fyra av deltagarna utgör en samordningsgrupp som ska driva arbetet vidare.

Nätverket FOKUS är öppet för alla som vill vara med. Kanske har du idéer kring eller önskemål på vad nätverket kan bidra med? Kanske sitter du på en ”historisk skatt”, en berättelse som är viktig att bevara för framtiden? Vill du veta mer om nätverket, kontakta någon i nätverkets samordningsgrupp eller gå in på vår Facebooksida! Följ oss! Tipsa oss!

Samordningsgrupp:
Berit Schutz berit.schutz@upplandsmuseet.se
Ingrid Miljand ingrid.miljand@fangelsemuseet.se
Laura Aronovici laura.aronovici@nobel.se
Ingrid Dyhlén-Täckman ingrid.dyhlen@stockholm.se

Adress till nätverkets Facebooksida:
www.facebook.se/natverketfokus