_DSC0185

Bredda mångfalden är en handbok om att arbeta med funktionshinder och funktionsnedsättning på museer. Handboken berättar om olika sidor av att leva med funktionsnedsättning och om museernas utmaningar för att göra det till en del av sin verksamhet. Dessutom om hur kunskap om funktionshinderhistoria gör det lättare att ifrågasätta nutida och historiska fördomar. Handboken ger handfasta råd och tips. Den vänder sig lika mycket till anställda på museer som till personer inom funktionshinderrörelsen.

Bredda mångfalden har producerats av projektet FOKUS ett samarbete mellan HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Upplandmuseet, med medel från Arvsfonden.

Handboken finns som pdf och digital version.

Länk till PDF > Bredda mångfalden