HandikappHistoriska Föreningens Medlemsblad

HandikappHistoriska Föreningen ger ut ett Medlemsblad som utkommer 5 gånger per år. Tidigare utgåvor finner du längre ned på sidan. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy.

I medlemsbladet får medlemmarna information om styrelsens arbete samt inbjudan till och referat från föreningens seminarier och övriga aktiviteter. Medlemsbladet innehåller också tips och artiklar om nyutkomna böcker och forsknings­rap­porter samt olika nationella och internationella aktiviteter som berör föreningens verksamhetsområde. Till det medverkar såväl gästskribenter som styrelseledamöter.

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att bidra till Medlemsbladet med artiklar eller förslag på litteratur, händelser mm som bör uppmärksammas.

Adress till redaktionen: medlemsbladet@hhf.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkomna texter. För insänt icke beställt material ansvaras ej.

Redaktör: Beatrice Christensen Sköld.