Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version.

Medlemsblad nr 5 – kort om innehållet

 • Ordförande har ordet – En värld i förändring och utveckling
 • HHF:s årsmöte 2017
 • Valberedningen har ordet
 • Seminarium – Från välgörenhet till välfärd
 • HHF skriver till Kulturdepartementet
 • Vita käppens historia
 • När blir en förening historiskt intressant – och historiskt intresserad?
 • Litteratur-tips
 • Nyheter från Danmark
 • Reflexioner av Barbro Carlsson
 • Tactile Reading – Brailleskriften