Föredrag av Lotta Vikström 23 nov. 2022 kl. 14.00 – 15.00 (Zoom).

ANMÄLA DIG HÄR

Långtidsperspektiv på funktionsnedsättningar i Sveriges befolkning från 1800-tal till 2000-tal: Institutionalisering, giftermål och överlevnad

Under föredraget tar Vikström upp några centrala resultat från ett tvärvetenskapligt projekt hon lett 2016–2021 tillsammans med medarbetare för att undersöka vad funktionsnedsättningar inneburit för människors hälsa och delaktighet i svenska samhället från 1800-talet fram till idag. I sitt föredrag klargör Vikström hur funktionsnedsättningar påverkat individers giftermåls- och överlevnadschanser (ca. 1800–2010), samt hur risken att institutionaliseras på mentalsjukhus såg ut (Västerbotten 1900–1960). Projektet finansierades av Europeiska Forskningsrådet, ERC Consolidator Grant No. 647125).

Bild på Lotta Vikström

Lotta Vikström (foto: Elin Berge)

Lotta Vikström är professor i historia med social- och befolkningshistorisk inriktning, verksam vid Umeå Universitet. I sina undersökningar om hur funktionsnedsättningar påverkat människors levnadsbanor i 1800- och 1900-talets Sverige använder hon ofta kyrkböcker som Demografiska Databasen (DDB) har digitaliserat. Tidigare har Vikström bl.a. studerat livsvillkor hos män och kvinnor som flyttade till svenska städer under industrialiseringen eller ända till Nordamerika. Hon har även undersökt ensamstående mödrar och människors liv efter brott decennierna före sekelskiftet 1900 samt kvinnors förvärvsarbete.

För mer info, se Vikströms webbsida.