Bild på utställningen med texten: Livsbild 20 röster i tid och rum

20 röster i tid och rum

För närvarande går utställningen inte att hyra. Vi återkommer med information.