Revisorer:
Britta Andersson
Karin Thornberg Arvidsson

Revisorsersättare:
Tommy Gustafsson
Hanna Sejlitz