Inlägg av

Medlemsblad nr 1 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift, Daisy eller lättläst version. Medlemsblad nr 1 2016 har nu utkommit med elva sidor intressant läsning och information.

HHF:s årsmöte

15 april 2016. HHF:s årsmöte äger rum den 15 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Medlemsblad nr 5 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift, Daisy eller lättläst version. Medlemsblad nr 5 2015 har nu utkommit.

Medlemsblad nr 4 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Numer finns också medlemsbladet i en lättläst version.
Ur innehållet i nr 4: Ordföranden Birgitta Andersson diskuterar kring ord och ordens betydelse. Hur vi använder ord som påverkar och ibland avslöjar. Varför reagerar inte fler när media använder ord som kränker?
Så en rapport om HHF:s informationssatsning under politikerveckan i Almedalen, följt av senaste nytt från FOKUS-projektet. Och mycket mer.

Medlemsblad 3 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Numer finns också medlemsbladet i en lättläst version.

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

17 april 2015. Årsmötet den 17 april på ABF-huset i Stockholm var välbesökt och Hanna Seilitz, förbundsordförande SDR, valdes till mötesordförande. Läs mer här.

Medlemsblad 2 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Numer finns också medlemsbladet i en lättläst version.