Inlägg av

Medlemsblad nr 1/2019

Texten finns nedan eller som PDF eller WORD Ordföranden har ordet: Nytt politiskt landskap Till slut fick vi en regering som enligt egen utsago tar sin form utifrån ”ett nytt politiskt landskap”. Det kanske är så men det jag omedelbart funderar över är om det har någon direkt betydelse för mig och det som jag sysslar […]

Medlemsblad nr 5 2018

Ur innehållet Medlemsblad nr 5 2018 Ordföranden har ordet: Åren går och historien fylls på och växer Rapport från minnesseminarium för Barbro Carlsson Skolan och barn med funktionsnedsättning – en utveckling längs tre olika spår 1807 – 1962 Montessoris pedagogik för barn med utvecklingsstörning Texter om rättigheter och rättighetstänkande