Inlägg av

Medlemsblad nr 5 2018

Ur innehållet Medlemsblad nr 5 2018 Ordföranden har ordet: Åren går och historien fylls på och växer Rapport från minnesseminarium för Barbro Carlsson Skolan och barn med funktionsnedsättning – en utveckling längs tre olika spår 1807 – 1962 Montessoris pedagogik för barn med utvecklingsstörning Texter om rättigheter och rättighetstänkande