Inlägg av

Medlemsblad nr 2 2021 som Wordfil eller PDF Innehåll Ledare: Börjar allt fler bli intresserade av vad historien har att berätta? Rapport från föreningens andra smittsäkra årsmöte Hjälpmedelsriksdag ”…att inte ligga samhället till last …” Massage en urgammal verksamhet för synskadade Vårdinstitutionshistoria i Västerbotten

Medlemsblad nr 1 2021

Medlemsblad nr 1/2021 som PDF eller Wordfil INNEHÅLL Ledare: Ännu ett år med annorlunda förutsättningar Dags att anmäla sig till HandikappHistoriska Föreningens Årsmöte och Seminarium Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer ned funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid Hörselskadades Riksförbund 100 år Maria Sandel – lyriker och arbetarförfattare – döv och synskadad Ny […]

Medlemsblad nr 4 2020

Medlemsblad nr 4 år 2020 som Wordfil eller PDF. INNEHÅLL Ordföranden har ordet: Vilket år! Samverkan mellan HHF och Föreningen Norrbacka och Eugeniahemmets vänner Blinde excellensen på Sävstaholm Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) Hjälpmedel i ett historiskt perspektiv  

Medlemsblad nr 3 år 2020

Medlemsblad 3/2020 finns som Wordfil och PDF . INNEHÅLL Ledare: Årsmöte och ett annorlunda verksamhetsår Sörmlands museum, Årets Museum Utbildningens utformning för döva vid Allmänna Institutet  för Döfstumma och Blinda vid 1800-talets mitt Digitalt årsmöte 25 september Bokanmälan: Rullstolsfantomen av Rolf Johansson

Medlemsblad nr 2 2020

Medlemsblad nr 2, 2020 som PDF eller Word Innehåll LEDARE: Hur gör vi nu och vad säger man i framtiden om det vi gjorde eller inte gjorde? ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM: Uppskjutet till 25 september Höstens första seminarium kl 10-12: Sprickor i fasaden – samhällets syn på personer med funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid Årsmötet kl. 13.30 […]

Bengt Stenström: Liv som räddas ska också levas – min kamp för rätten till rehabilitering

Bengt är född 1941 och berättar här om den långa kampen för att komma tillbaka till samhället efter en hjärnskada och vad föreningen Hjärnkraft och andra föreningar betytt för hans utveckling. Bengt minns inte själva olyckshändelsen men har alla detaljer om vad som hände därefter noggrant uppskrivna. Ett fall för långvården? På morgonen den 26 […]

Medlemsblad nr 1 mars 2020

Läs medlemsbladet som PDF 1/2020 eller Word 1/2020. Här på hemsidan finns texten i medlemsbladet men utan bilderna.  Innehåll Inställt årsmöte och seminarium den 24 april 2020. Ordföranden har ordet Arkivering – hur gör man? Kvinnor på fikabordet Området Öfre Manilla å Kongliga Djurgården och Institutet för Döfstumma och Blinda åren 1812- 1853. 5 Inställt […]

Medlemsblad nr 5 2019

Läs Medlemsblad nr 5 som PDF eller WORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historiemedvetenhet behövs för att utveckla framtiden LikaUnika – en intressant tio-åring som nu avvecklas HHFs semnarium Alla dessa kvinnor Julljus för de blinda Gerda Meyersons ”Arbeterskornas värld” på nätet Dödshjälp, eller ej Sammanträden och program 2020

Medlemsblad nr 3 2019

Medlemsblad nr 3, juni 2019 Läs som Medelmsblad 3 2019 PDF eller Medlemsblad 3 2019 WORD INNEHÅLL Ordföranden har ordet: Kulturarvet allt viktigare för framtiden Rapport från HHF:s seminarium:  ”UNCRPD, vägen till en FN-konvention” Välkommen 1980 – 1995 med FN:s handikappår, expertmöte och standardreglerna Standardreglerna och processen fram till arbetet med konventionen Konventionen blir till Alternativrapport […]