Panelsamtal i Almedalen 2018

Medlemsblad 4 2018

Bokomslag Gamla synsätt spökar än

Medlemsblad nr 3 2018

Medlemsblad nr 2 2018

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Medlemsblad nr 2 2018 har nu utkommit med fjorton sidor intressant läsning och information.

HHF:s årsmöte 2018

20 april 2017. HHF:s årsmöte och seminarium äger rum den 20 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

HHF fyller 30 år

HandikappHistoriska Föreningen firar sitt 30-årsjubileum den 2 december på Ersta konferens i Stockholm.

Två seminarier kommer att hållas till minne av de bortgångna personer som haft stor betydelse för tillkomsten av HHF och dess omfattande verksamhet; Bengt Lindqvist och Karl Grunewald. Dessutom bjuds på tal, och i priset ingår morgonkaffe med smörgås, lunch och eftermiddags­kaffe.

Se program genom att klicka här >

HHF i Almedalen

Torsdagen 6 juli 2017, under politikerveckan i Almedalen, arrangerade HandikappHistoriska Föreningen och  Funktionsrätt Sverige ett seminarium på temat Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden. Trettiotalet personer samlades i Funktionsrätts Sverige tält i Visby hamn för att lyssna på de medverkande och själva delta i samtalet.

Lyssna på seminariet här: https://www.podomatic.com/podcasts/hhfpodden/episodes/2017-08-29T02_41_01-07_00

Medverkande var:

Solveig Johansson Grip, Styrelseledamot, HandikappHistoriska Föreningen

Birgitta Andersson, F.d. ordförande, HandikappHistoriska Föreningen

Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande, Dyslexiförbundet

Lars Lindberg, Konsult, Hjälpmedelsutredningen

Tomas Lagerwall, F.d. Generalsekreterare, Rehabilitation InternationalAgneta Österman, Förbundsstyrelsen, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Medlemsblad nr 3 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Medlemsblad nr 3 2017 har nu utkommit med fjorton sidor intressant läsning och information.

Välbesökt seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

Ett 50-tal personer slöt upp när  HandikappHistoriska Föreningen traditionsenligt arrangerade ett seminarium i anslutning till årsmötet. Seminariet som ägde rum på på eftermiddagen den 21 april var också en del av HHF:s firande av att föreningen i år fyller 30 år.

Tema för seminariet var Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden.

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”.

Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

På programmet stod anföranden av följande personer om följande ämnen:

Historik – personlig reflektion, Jan-Ingvar Lindström, tidigare HI och Telia

Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört, Claes Tjäder, fd utvecklingschef på HI

Vad gör Socialstyrelsen? Karin Flyckt, samordnare hjälpmedelsfrågor på Socialstyrelsen

Hjälpmedelsutredningen, Gunilla Malmborg, Utredare

Vem tar vid? Malin Ekman Aldén, GD för MFD

Seminariet avslutades med en panel bestående av Maria Persdotter, förbundsordförande RBU och Lika Unikas expert i hjälpmedelsutredningen, Malin Ekman Aldén och Gunilla Malmborg, med möjlighet till frågor och kommentarer från  seminariedeltagarna.

Moderator var HHF:s ordförande Jan-Peter Strömgren och seminariet genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

Du som inte hade möjlighet att delta eller vill lyssna igen till det som sades har möjligheten här.

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden.

Uppdraget slutfört – Ny bok om hjälpmedelsinstitutets historia

Mer än hundra års arbete med nationell hjälpmedelsverksamhet kom till sin ända när regeringen beslutade att Hjälpmedelsinstitutet skulle avvecklas den 1 maj 2014.

Institutets uppdrag var bland annat att verka för utveckling av bra och säkra hjälpmedel samt främja en bra hjälpmedelsverksamhet i hela landet – ett uppdrag som påverkat hjälpmedelsverksamheten i hela världen.

Boken Uppdraget slutfört handlar främst om institutets arbete de sista femton åren, men blickar också tillbaka längre än så. Initiativtagare är Socialdepartementet. Syftet med boken är att skildra mångfalden i institutets arbete genom alla de olika verksamheter som institutet bedrivit, inklusive många projekt och program. Vissa kortfattat och andra utförligare. Boken blickar också framåt och berättar vad det blev av några av institutets alla insatser och initiativ.

Förhoppningen är att boken ska vara av intresse för forskare, studenter, politiker, professionen inom hjälpmedelsverksamheten, funktionshindersrörelsen och tidigare medarbetare.

Boken finns att hämta i pdf-format på www.mfd.se.

Den finns även registrerad i Kungliga bibliotekets databas Libris.

Boken är tryckt endast i en begränsad upplaga och kan inte beställas.

 

Seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till seminarium om

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna? Som en del i HHF:s 30-årsjubileum hälsar vi er välkomna att lyssna på personer som kan ge några av svaren på våra frågor, och att delta i diskussionen.

Fredagen den 21 april kl 13.00 – 15.30

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.

Gratis inträde. Hörslinga finns. Tolkning ordnar du lättast själv. Kom gärna doftfri.

Program i Word
Program PDF