HHF i Almedalen

Torsdagen 6 juli 2017, under politikerveckan i Almedalen, arrangerade HandikappHistoriska Föreningen och  Funktionsrätt Sverige ett seminarium på temat Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden. Trettiotalet personer samlades i Funktionsrätts Sverige tält i Visby hamn för att lyssna på de medverkande och själva delta i samtalet.

Lyssna på seminariet här: https://www.podomatic.com/podcasts/hhfpodden/episodes/2017-08-29T02_41_01-07_00

Medverkande var:

Solveig Johansson Grip, Styrelseledamot, HandikappHistoriska Föreningen

Birgitta Andersson, F.d. ordförande, HandikappHistoriska Föreningen

Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande, Dyslexiförbundet

Lars Lindberg, Konsult, Hjälpmedelsutredningen

Tomas Lagerwall, F.d. Generalsekreterare, Rehabilitation InternationalAgneta Österman, Förbundsstyrelsen, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Medlemsblad nr 3 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Medlemsblad nr 3 2017 har nu utkommit med fjorton sidor intressant läsning och information.

Välbesökt seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

Ett 50-tal personer slöt upp när  HandikappHistoriska Föreningen traditionsenligt arrangerade ett seminarium i anslutning till årsmötet. Seminariet som ägde rum på på eftermiddagen den 21 april var också en del av HHF:s firande av att föreningen i år fyller 30 år.

Tema för seminariet var Hjälpmedlens roll och betydelse i går, i dag och i framtiden.

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”.

Mycket händer också just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna?

På programmet stod anföranden av följande personer om följande ämnen:

Historik – personlig reflektion, Jan-Ingvar Lindström, tidigare HI och Telia

Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört, Claes Tjäder, fd utvecklingschef på HI

Vad gör Socialstyrelsen? Karin Flyckt, samordnare hjälpmedelsfrågor på Socialstyrelsen

Hjälpmedelsutredningen, Gunilla Malmborg, Utredare

Vem tar vid? Malin Ekman Aldén, GD för MFD

Seminariet avslutades med en panel bestående av Maria Persdotter, förbundsordförande RBU och Lika Unikas expert i hjälpmedelsutredningen, Malin Ekman Aldén och Gunilla Malmborg, med möjlighet till frågor och kommentarer från  seminariedeltagarna.

Moderator var HHF:s ordförande Jan-Peter Strömgren och seminariet genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

Du som inte hade möjlighet att delta eller vill lyssna igen till det som sades har möjligheten här.

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden.

Uppdraget slutfört – Ny bok om hjälpmedelsinstitutets historia

Mer än hundra års arbete med nationell hjälpmedelsverksamhet kom till sin ända när regeringen beslutade att Hjälpmedelsinstitutet skulle avvecklas den 1 maj 2014.

Institutets uppdrag var bland annat att verka för utveckling av bra och säkra hjälpmedel samt främja en bra hjälpmedelsverksamhet i hela landet – ett uppdrag som påverkat hjälpmedelsverksamheten i hela världen.

Boken Uppdraget slutfört handlar främst om institutets arbete de sista femton åren, men blickar också tillbaka längre än så. Initiativtagare är Socialdepartementet. Syftet med boken är att skildra mångfalden i institutets arbete genom alla de olika verksamheter som institutet bedrivit, inklusive många projekt och program. Vissa kortfattat och andra utförligare. Boken blickar också framåt och berättar vad det blev av några av institutets alla insatser och initiativ.

Förhoppningen är att boken ska vara av intresse för forskare, studenter, politiker, professionen inom hjälpmedelsverksamheten, funktionshindersrörelsen och tidigare medarbetare.

Boken finns att hämta i pdf-format på www.mfd.se.

Den finns även registrerad i Kungliga bibliotekets databas Libris.

Boken är tryckt endast i en begränsad upplaga och kan inte beställas.

 

Seminarium om Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

 

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till seminarium om

Hjälpmedlens roll och betydelse igår, idag och i framtiden

En viktig del av livet för många av oss med funktionsnedsättning är att ha tillgång till bra och fungerande hjälpmedel. I modern tid, 1900-talet och framåt, har arbetet med hjälpmedel i Sverige genomgått en dramatisk förändring. Detta beskrivs i den nyligen utgivna skriften ”Hjälpmedelsinstitutet – Uppdraget slutfört”. Mycket händer just nu. Hjälpmedelsinstitutet har försvunnit. Hur tar Myndigheten för delaktighet (MDF) över ansvaret?  Socialstyrelsen har gjort ett antal hjälpmedelsutredningar – vad säger dessa? En pågående statlig hjälpmedels-utredning presenterar snart sina resultat. Vad tycker hjälpmedelsanvändarna? Som en del i HHF:s 30-årsjubileum hälsar vi er välkomna att lyssna på personer som kan ge några av svaren på våra frågor, och att delta i diskussionen.

Fredagen den 21 april kl 13.00 – 15.30

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.

Gratis inträde. Hörslinga finns. Tolkning ordnar du lättast själv. Kom gärna doftfri.

Program i Word
Program PDF

Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte 2017

21 april 2017. HHF:s årsmöte och seminarium äger rum den 21 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

 

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april.

Dagen bjuder på föredrag om funktionshinderhistoria och olika normer samt dialogvisningar av utställningarna Magasinet och Playground, utifrån dagens tema.

Träffa bland andra Claes G Olsson, fil dok i etnologi och tidigare verksam vid Umeå Universitet, som kommer att tala utifrån hur personer har kategoriserats som funktionshindrade under perioden 1700 – 1900 och deras levnadsförhållanden.

Datum: 7 april kl. 10.00 – 16.00
Plats: Etnografiska museet, sal Hjalmar Stolpe
Kostnad:Temadagen är kostnadsfri, dock debiteras utebliven närvaro med 300:-. Lunch ingår.

Anmäl dig här senast 3 april

Program kommer snart

Seminariedagen arrangeras av Nätverket FOKUS, Riksutställningar, HandikappHistoriska Föreningen och Statens museer för Världskultur.

Kontaktperson
Eva Lundqvist, projektledare på Riksutställningar.
E-post: eva.lundqvist@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 06

 

Unik samling till Sörmlands museum

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar enligt ett pressmeddelande  från museet den 28 februari 2017.

Det är Karl Grunewalds familj som har beslutat att skänka samlingen till Sörmlands museum eftersom museet arbetar med funktionshinderperspektivet.

Läs pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/soermlands-museum/pressreleases/unik-samling-funktionshinderhistoria-skaenks-till-soermlands-museums-samlingar-1831603

 

 

 

 

 

Medlemsblad nr 1 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Medlemsblad nr 1 2017 har nu utkommit med tolv sidor intressant läsning och information.

Bengt Lindqvist till minne

Det är med stor sorg och saknad som vi fick beskedet att Bengt Lindqvist, mångårig ordförande för HandikappHistoriska Föreningen och Hedersmedlem, avled den 3 december 2016. Beskedet var inte oväntat eftersom Bengt varit sjuk en längre tid. Ändå känns tomrummet påtagligt eftersom Bengt varit en så central person inom funktionshinderrörelsen ända sedan 1970-talet. Han var ordförande för De Blindas Förening sedermera Synskadades Riksförbund samt ordförande för Handikappförbundens Centralkommitté (HCK). Dessutom var Bengt också 1985-1991 biträdande Socialminister med ansvar för familj- och handikappfrågor. Bengt blev också en internationell storhet som bl.a. FN:s första rapportör gällande FN:s standardregler. FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning blev ett av resultaten av Bengts långa livsgärning.

Trots sina många viktiga uppdrag, nationellt och internationellt, tog Bengt Lindqvist även på sig uppgiften att vara HandikappHistoriska Föreningens ordförande under åren 1992 – 2012. Det blev av stor betydelse för föreningen och ledde fram till viktiga projekt med stöd från Arvsfonden. Vi ska föra HHF vidare i den anda som präglade Bengts politiska insatser, nämligen uppfattningen om alla människors lika värde.

Bengt förstod vikten av historiska kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Han kände väl till samhällets brister och det gemensamma ansvaret för att förbättra de sociala förhållandena för medborgarna. Som ordförande i Synskadades Riksförbund var han väl insatt i den kamp som organisationen fört sedan starten 1889 och de små och stora framsteg som blev resultatet.  Vill man veta mer om Bengt kan man läsa hans memoarbok ”Blindstyre” från 2012.

Bengt Lindqvist föddes i Helsingborg 1936 och hans röst med den Skånska värmen i tonen blev aldrig skarp och hotande. Han var en trygg ledare för styrelsen och föreningen. Platserna för styrelsemötena följde Bengts olika roller i samhället och ägde rum på SRF:s styrelserum, på Hjälpmedelsinstitutet, i riksdagshuset under tiden som riksdagsledamot eller på hans kontor som FN:s speciella rapportör i handikappfrågor.

Styrelsen för HHF