Kvinna läser FN-konventionen UNCRPD

Öppet seminarium 26 april 9.30-12.30 om UNCRPD, vägen till en FN-konvention

I år är det tio år sedan UNCRPD trädde i kraft i Sverige. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska därmed följas i Sverige och har blivit en självklarhet i många sammanhang. Dock är det mycket kvar att göra. Den nämns som utgångspunkt i regeringens funktionshinderpolicy och den har blivit ett allt vassare juridiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning.
Men vägen till ratificering av konventionen var allt annat än självklar. Inte minst för att idén om en särskild konvention om funktionsnedsättning möte motstånd inom den svenska handikapprörelsen.
Under seminariet kommer personer som var centrala i arbetet som ledde fram till konventionen berätta vad som startade processen, om motståndet som fanns och en den slutliga ratificeringsresan som är okänd för många, både inom och utanför handikapprörelsen.

Anmäl i detta formulär !

Följande kommer att medverka med anförande:

 • Kicki Nordström , f.d. ordförande och ledamot av IDA och verksam vid SRF
 • Tomas Lagerwall, f.d generalsekreterare RI och verksam vi HI
 • Lars Lööw, generaldirektör, tidigare Handikappombudsman
 • Annika Jyrvall Åkerberg, senior legal advisor Civil Rights Defenders
 • Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
 • Christer Degsell, styrelseledamot, HandikappHistoriska föreningen

Samtalsledare: Jan-Peter Strömgren, ordförande, Handikapphistoriska Föreningen

Seminariet är gratis och öppet för alla. Seminariet sker i samverkan ABF Stockholm.

Tid: 9.30 till 12.30

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium! 

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.

Bild på tomma röda stolar

Årsmöte 2019

Styrelsemöten 2017

Styrelsen håller sina styrelsemöten i Stockholm. Eftersom vi inte har egna lokaler brukar vi gästa våra medlemsorganisationer.

Första halvåret 2017 hålls styrelsemöten samt årsmöte enligt följande:

 • 18 januari kl 15-18
 • 6 mars  kl 15-18
 • 21 april Årsmöte
 • 21 april Konstituerande styrelsemöte
 • 1 juni kl 15-18
 • 19 september 14-17
 • 15 november