Inlägg av Solveig Johansson Grip

Medlemsblad nr 1 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift, Daisy eller lättläst version. Medlemsblad nr 1 2016 har nu utkommit med elva sidor intressant läsning och information.

Medlemsblad nr 4 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Numer finns också medlemsbladet i en lättläst version.
Ur innehållet i nr 4: Ordföranden Birgitta Andersson diskuterar kring ord och ordens betydelse. Hur vi använder ord som påverkar och ibland avslöjar. Varför reagerar inte fler när media använder ord som kränker?
Så en rapport om HHF:s informationssatsning under politikerveckan i Almedalen, följt av senaste nytt från FOKUS-projektet. Och mycket mer.