Inlägg av Diana Chafik

Medlemsblad nr 3 2018

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Medlemsblad nr 3, 2018 Ur innehållet Ordförande har ordet Årsmötet 2018 Nya i styrelsen Välbesökt seminarium om kulturarv Anna Wallsten: Synskadades museum Nya Böcker Svenskt kvinnobiografiskt lexikon Rulla cigarett – ett arbete för 1920-talets kvinnor Medlemsblad nr 3 (PDF) Medlemsblad […]