Årsmöte 2019

KALLELSE till HandikappHistoriska Föreningens Vårseminarium och Årsmöte fredagen den 26 april 2019

Årsmötet börjar kl. 13.30
Årsmöteshandlingar och seminarieprogram finns att tillgå på webbsidan inom kort: www.hhf.se
Där finns också anmälningsblanketten. Den som inte har tillgång till webben, anmäl till undertecknad på nedanstående e-postadress eller tel: 073-917 55 28.

Lunch kan intas i restaurangen på samma plan som möteslokalen eller ABF:s kafé i bottenplanet. Var och en betalar själv

Vårens Seminarium – UNCRPD, vägen till en FN-konvention
Vi börjar kl. 09.30 och vi bryter för lunch kl. 12.30.
I år är det tio år sedan UNCRPD trädde i kraft i Sverige. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska därmed följas i Sverige och har blivit en självklarhet i många sammanhang. Dock är det mycket kvar att göra. Den nämns som utgångspunkt i regeringens funktionshinderpolicy och den har blivit ett allt vassare juridiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning.
Men vägen till ratificering av konventionen var allt annat än självklar. Inte minst för att idén om en särskild konvention om funktionsnedsättning möte motstånd inom den svenska handikapprörelsen.
Under seminariet kommer personer som var centrala i arbetet som ledde fram till konventionen berätta vad som startade processen, om motståndet som fanns och en den slutliga ratificeringsresan som är okänd för många, både inom och utanför handikapprörelsen.

Seminariet är gratis och öppet för alla. Seminariet sker i samverkan ABF Stockholm.
Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium! Jan-Peter Strömgren, Ordförande

OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.
___________________________________HandikappHistoriska Föreningen ​
Org.nr 80 20 17- 0778 Postgiro 15 34 76-7​
c/o Jan-Peter Strömgren​
E-post: jpshrf@gmail.com ​ webbsida: www.hhf.se
Messeniusgatan 1
112 57 STOCKHOLM